0902 50 1185Liên hệ

Quy định và hình thức thanh toán

  • Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.
  • Đồng tiền sử dụng là: đồng tiền Việt Nam
  • Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

Leave a Reply

Your email address will not be published.