0902 50 1185Liên hệ

Tag Archives: bản vẽ chi tiết cửa nhôm kính

Kích thước và bản vẽ chi tiết khung cửa nhôm kính

kích thước khung cửa nhôm kính

Cửa nhôm bao gồm 2 thành phần chính là khung cửa và cửa trập. Cửa có thể được mở để truy cập vào và ra khỏi các tòa nhà, giữa các phòng hoặc được đóng lại để đảm bảo an toàn hoặc riêng tư. Theo vật liệu, có nhiều loại cửa có sẵn trên thị […]