GLOBAL GLASS ALUMINUM CO。,LTD自豪地成为一家专业的铝玻璃承包商,在建筑,加工和供应房屋,工程,项目材料方面处于领先地位… source 从日益增长的需求和今天的铝玻璃产品的优势。

产品

Vách kính mặt dựng

Cửa nhôm kính

Nội ngoại thất kính

Lam chắn nắng

我们的伙伴