NOTHERN FACTORY


nhà thầu thi công mái kính cường lực
Hệ thống nhà máy đặt tại Tp Hồ Chí Minh và Hòa Bình có quy mô sản xuất lớn.

SOUTHERN FACTORY


Nhà thầu thi công nên đảm bảo có nhà máy sản xuất; hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại